Absorbéry

Úvod

S rostoucími požadavky na životní prostředí se stávají absorbéry nedílnou součástí vzduchotechnických systémů průmyslových a chemických provozů. Zvolení principu činnosti absorbéru a jeho konkrétní konstrukční řešení je navrhováno v závislosti na vstupních parametrech (upravovaný objem, koncentrace, chemické složení a teplota) znečištěné vzdušniny.

Rozdělení absorbérů podle principu činnosti

  • Náplňové s pevným ložem
  • Pěnové

Výhody plastových absorbérů

  • Variabilnost konstrukce při výrobě atypických zařízení
  • Vyšší životnost při nižších provozních nákladech

Konstrukce

Absorbéry jsou konstruovány jako samonosné nádoby, zpravidla s integrovanou zásobní nádrží na absorpční činidlo. Nedílnou součástí absorbéru je uzavřený okruh zkrápění se samostatným čerpadlem. Intervaly výměn absorpčního roztoku jsou stanoveny v závislosti na nasycení roztoku a chemickém složení čištěné vzdušniny.

Technický popis

Základní rozdělení absorbérů je na horizontální a vertikální. Horizontální absorbéry jsou náplňové – PALL kroužky hydrofilyzované, vertikální absorbéry jsou náplňové nebo pěnové. Absorbéry jsou kruhového čvercového nebo obdélníkového průřezu. Absorpční kapalinou je ve většině případů voda, v komplikovanějších případech jsou navržena speciální činidla. Podle množství prosávaného plynu a nároků na jeho vyčištění obsahuje absorbér jedno či více pater. Cirkulace absorpční kapaliny je zajišťována čerpadlem. Absorpční kapalina je rozstřikována tryskami nebo se rozlévá na patře přes nátokový žlab.

Technologické parametry

Objem odsávané vzdušniny: 2 000 – 50 000 m3/hod.
Zachycené škodliviny: HCl, H2SO4, HF, NH3, Cl2, SO2
Provedení absorpční kolony: Celoplastové samonosné
Koncentrace emisí: dle platných vyhlášek a zákonných ustanovení

Provedení

  • Vertikální
  • Horizontální

Použité materiály

Materiál Označení Rozmezí teplot
Polyethylen PE-HWU, PE-HWST -50 – 80°C
Polypropylen PP-DWU, PP-DWST 0 – 100°C
Polyvinylchlorid PVC-CAW 0 – 60°C
Polyvinyldenfluorid PVDF -30 – 140°C

absorbery-010

Příslušenství

Běžné příslušenství absorbéru jsou hladinové sondy, které měří max. hladinu náplně, min. hladinu a provozní hladinu. Dopouštění absorpčního roztoku je automatické na základě signálů hladinové sondy. Cirkulační čerpadlo je jištěno min. hladinou, popř. ochranou chodu na sucho. Dále může být součástí absorbéru pH sonda a dávkování příslušných chemikálií popř. chladič absorpčního roztoku. Za absorbérem je umístěný odlučovač kapek.

Absorbéry – ukázky realizací