Plastové vany

Úvod

Firma PLASTIME.CHEMI s. r. o. dodává a montuje širokou škálu plastových van, které nacházejí uplatnění především v technologiích povrchových úprav galvanizování a procesu moření. Plastové vany úspěšně nahrazují vany z klasických materiálů (ocel, nerez, pogum) v provozech s vysoce chemicky agresivním prostředím. Oproti klasickým materiálům používaných v těchto prostředích je hlavní předností plastových van nižší pořizovací cena a delší životnost zařízení. Prodloužení životnosti ocelových van lze dosáhnout vložkováním původních van plastovou vložkou.

Konstrukce

Provedení van

 • Celoplastové
 • S nosnou ocelovou konstrukcí
 • S opláštěnými ocelovými výztuhami
 • Rovné nebo spádové dno

Velikost van

 • Objem 0,5 až 40 m3
 • rozměry dle potřeb zákazníka

Příslušenství van

 • Hrdla
 • Armatury
 • Vestavby
 • Výztuhy
 • Ocelové konstrukce

Technický popis

Samonosné vany jsou zesíleny plastovými žebry z téhož materiálu nebo ocelovými profily, opláštěnými v celé délce. Vany jsou standartně vyráběny v délkách do 6 000 mm. Větší rozměry van jsou možné po dohodě se zákazníkem. U všech námi navrhovaných van je proveden pevnostní výpočet dle směrnice DVS 2205. Vany jsou používané jako samostatně stojící nebo jako součásti různých technologických linek povrchových úprav (mořící a galvanické linky, atd.). Vany se standartně vyrábí bez víka, různá víka a kryty van dle přání zákazníka. Vany lze opatřit tepelnou izolací s vlastní povrchovou ochranou nebo opláštěním izolace. Vany jsou dodávány jako hotový výrobek, je možná dodávka v rozloženém stavu s montáží na místě určení. Vany jsou opatřeny manipulačnímy oky.

Typy provedení

 • Bez výztuhy
 • S okrajovou výztuhou
 • S obvodovými výztuhami
 • S příčníkovou výztuhou
 • Vložkované

Použité materiály

Materiál Označení Rozmezí teplot
Polyethylen PE-HWU, PE-HWST -50 – 80°C
Polypropylen PP-DWU, PP-DWST 0 – 100°C
Polyvinylchlorid PVC-CAW 0 – 60°C
Polyvinyldenfluorid PVDF -30 – 140°C

plastove-vany-006

Příslušenství

 • Vytápění – topný had (nerez, plast, parní, horkovodní, el. topná tělesa)
 • Chlazení
 • Filtrace
 • Doplňování chemikálií – včetně čerpadel, rozvodů, zásobní nádrže
 • Prvky M+R
 • Čeření – čeřící had, přestřik hladiny
 • Přepadová hrana
 • Ostřikovací rámy
 • Odtahové rámy
 • Ochranné vložky proti poškození zboží

Plastové vany – ukázky realizací