Potrubní rozvody

Úvod

Dodávku potrubních rozvodů zajišťuje naše firma, jako součást námi vyrobeného technologického celku jako např. skladového hospodářství chemikálií, linek galvanického pokovování nebo neutralizačních stanic. V případě, že se jedná o rozsáhlé potrubní rozvody, tvoří tyto samostatné zakázky, např. potrubní rozvody spaloven tuhého komunálního odpadu. Volba materiálu potrubních rozvodů včetně armatur a ovládacích prvků je závislá na druhu dopravovaného média (kyseliny, louhy, atd.) a požadovaném rozpětí provozních teplot. Fitinky, šroubení, ventily včetně ukotvení používáme v převážné míře od renomovaných firem GEORG FISCHER, GEMÜ.

Výhody použití

 • Chemická a korozní odolnost
 • Snadná montáž u zákazníka
 • Relativně snadné změny a opravy potrubních rozvodů
 • Odpadá nutnost povrchové úpravy rozvodů
 • Estetický vzhled

Technický popis

Potrubní rozvody jsou navrhovány s ohledem na optimalizaci trasy, s ohledem na tepelnou roztažnost použitého materiálu, přepravované médium, teplotu média a jiné požadavky. Materiál je volen s ohledem na agresivitu a teplotu média a na umístění potrubního rozvodu. Používáme armatury, trubky a tvarovky dovozové (fy Georg Fischer, Gemü, Simona) i tuzemské (Ekoplastik).

Použité materiály

Materiál Označení Rozmezí teplot
Polyethylen PE-HWU, PE-HWST -50 – 80°C
Polypropylen PP-DWU, PP-DWST 0 – 100°C
Polyvinylchlorid PVC-CAW 0 – 60°C
Polyvinyldenfluorid PVDF -30 – 140°C

potrubni-rozvody-002

Technologické parametry

 • Používáme trubky a tvarovky v tlakových řadách PN 2,5 – PN 20, ve všech typizovaných světlostech
 • Potrubí je spojováno svařováním (PP, PE, PVC, PVDF) nebo lepením (PVC)
 • Potrubní rozvody jsou navrhovány s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu
 • Rozvody jsou nejčastěji uloženy na pomocné ocelové konstrukci nebo v podpěrném žlabu
 • Při návrhu trasy i při montáži je brána v úvahu změna délky vlivem teploty. Kompenzace potrubí se provádí pomocí kompenzátorů nebo pomocí ohýbacích ramen a vyrovnávacích oblouků.
 • Vnitřní i vnější instalace
 • Izolace potrubí

Potrubní rozvody – ukázky realizací