Povrchové úpravy

Úvod

V oblasti technologií povrchových úprav dodává firma PLASTIME.CHEMI s. r. o. moderní výrobní celky pro předúpravu povrchu výrobků určených k žárovému zinkování a technologie nanášení ochranných a dekorativních vrstev chemickou a elektrochemickou cestou. Tyto technologické celky splňují požadavky zákona na kvalitu povrchu zboží a splňují veškeré požadavky zákona na ochranu životního prostředí.

Žárové zinkování a mořírny

 • Průběžné mořící linky
 • Technologická zařízení pro moření kusového zboží

Součástí těchto linek jsou technologické celky:

 • Mořící vany
 • Odtahová a přívodní vzduchotechnika
 • Neutralizační stanice
 • Zařízení pro regeneraci tavidla

Galvanické linky

 • Pro technologie chemické a elektrochemické úpravy povrchu
 • Automatický i ruční režim linky
 • Závěsové i hromadné zboží

Součástí těchto linek jsou technologické celky:

 • Galvanické vany
 • Neutralizační stanice
 • Selektivní dočisťovací stanice
 • Odtahová a přívodní vzduchotechnika
 • Záchyt kovů z oplachových vod
 • Ionexové stanice pro přípravu DEMI vody

Technický popis

Zahrnuje v sobě soubor technologických zařízení, která svým složením zajišťují povrchovou úpravu zboží. Celé zařízení je složeno do technologických celků – linek. Součástí těchto linek jsou samostatné vany, vybavené nezbytným příslušenstvím. Vany jsou vyrobeny z plastu, dle potřeby jsou vyztuženy ocelovými profily opatřenými ochranným protikorozním nátěrem nebo plastovým zákrytem. Jednotlivé vany jsou rozděleny na vany technologické, ve kterých se provádí dané technologické operace, a vany oplachové (jednostupňové, dvoustupňové). Oplachy lze navíc řešit jako průtočné a neprůtočné. Veškeré operace povrchových úprav se provádí buď za normální teploty nebo za zvýšené teploty. Při použití chemických látek nebo za zvýšené teploty jsou vany vybaveny odtahovým rámem napojeným na centrální odtah. Mezi jednotlivými vanami je doprava zboží realizována mechanickým dopravníkem nebo ruční obsluhou na závěsech nebo na bubnech. Speciální technologie (např. průběžné moření drátu) se provádí v linkách, které je možné provozovat uzavřeně bez odtahové vzduchotechniky nebo s odklopným víkem a odtahovou vzduchotechnikou. Některé speciální technologie (ve šperkařství) je možné provádět v plastových galvanických stolech, rozměrově přizpůsobených přání zákazníka.

Použité materiály

Materiál Označení Rozmezí teplot
Polyethylen PE-HWU, PE-HWST -50 – 80°C
Polypropylen PP-DWU, PP-DWST 0 – 100°C
Polyvinylchlorid PVC-CAW 0 – 60°C
Polyvinyldenfluorid PVDF -30 – 140°C
povrchove-upravy-009

Zařízení technologických linek

 • Vany
 • Odtahová a přívodní vzduchotechnika
 • Potrubní rozvody
 • Ocelové konstrukce a dopravníky
 • Elektroinstalace a řídící systém
 • Skladové hospodářství
 • Záchyt kovů z oplachových vod

Příslušenství

 • Topení, chlazení
 • Pohyb katodové tyče
 • Armatury
 • Čeření
 • Míchadla
 • Postřikové zařízení
 • Mořící koše
 • Galvanické bubny

Povrchové úpravy – ukázky realizací

Návrhy a konstrukční řešení – 3D modely