Zařízení pro laboratoře

Laminární boxy

popis zařízení:

 • odsávané boxy pro variabilní laboratorní využžití
 • velikost a konstrukční provedení podle přání zákazníka
 • ustrojení boxů v závislosti na požadavcích a potřebách dané technologie či aplikace
 • vzhledem k variabilnímu provedení a ustrojení představují námi vyráběné boxy ekonomicky výhodnou variantu ke standardním výrobkovým řadám konkurence

použžití:

 • odsávané boxy pro laboratorní výzkum a vývoj
 • odsávané boxy pro aplikace vyžžadující ochranu před částicovou nebo bakteriální kontaminací vzorku a zároveň poskytující ochranu pracovníka před vlivem zkoumaného vzorku
 • odsávané boxy pro práci v nemocnicích, farmacii a mikrobiologii
 • odsávané boxy pro práci v elektronice, optice nebo mikromechanice
 • odsávané boxy pro aplikace při výrobě barev

Reference

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie (prof. Josef Krýsa)
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická (doc. Michal Veselý)
 • Royal Veterinary Clinic London, Centre for new and emerging deseases (prof. Katharine Staerk)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta žživotního prostředí (Ing.Stanislav Hejda)
 • SPUR Zlín, Oddělení výzkumu a vývoje (Ing.David Petráš)

DRYBOX,GLOVEBOX (patentovaný výrobek)

DRYBOXY:

 • odsávané boxy pro laboratorní výzkum a vývoj s možžností ustrojení dle požžadavků zákazníka
 • provedení bez UV lamp nebo s UV lampami
 • manipulace se vzorky uvnitř boxu pomocí dvou otvorů, připravených pro osazení gumovými rukavicemi
 • vstup do boxu pomocí horního odklápěcího víka s madlem, ve víku prostor pro případné umístění UV lamp
 • konstrukční materiál C-PVC s ochranou proti UV záření, nebo PVC glass bez ochrany proti UV záření

Ustrojení DRYBOXU – patentovaná verze:

 • odsávání s ventilátorem a regulační klapkou napojené přímo na externí odtahovou vzduchotechniku
 • přisávání okolního vzduchu do boxu
 • UV lampy
 • ostřikový rám pro opláchnutí vnitřního prostoru
 • pracovní otvory pro osazení rukavicemi
 • vypouštění prostoru boxu
 • podložžka na vzorky umístěná uvnitř boxu
 • přívod inertního plynu do boxu
 • přestupová komora pro vyjmutí a vložžení vzorku

Ustrojení DRYBOXU – základní vybavení:

 • odsávání s regulační klapkou napojené přímo na externí odtahovou vzduchotechniku
 • přisávání okolního vzduchu do boxu
 • ostřikový rám pro opláchnutí vnitřního prostoru
 • pracovní otvory pro osazení rukavicemi
 • vypouštění prostoru boxu
 • podložžka na vzorky umístěná uvnitř boxu